De Krentebol

'Doet u mij in deze rap veranderende maatschappij maar een halfje bruin.'
'Een halfje bruin voor somber uitziend persoon in bakkerij komt eraan.'
'In deze wereld vol egocentrisch ingestelde persoonlijkheden drie krentebollen
erbij graag.'
'Drie krentebollen voor aandacht smekende meneer in deze uithoek van een duistere planeet.'
'Op dit stipje in een zich uitbreidend universum gevuld met elkaar naar de strot
vliegende mensenrassen tevens drie harde bolletjes, warm graag.'
'Drie warme bolletjes voor teleurgesteld individu op aardkloot,kijk es aan.'
'De naar uw opvatting naargeestige en ontgoochelde bakkerijbezoeker wenst daar nog een gesneden tijgerbrood bij,kan dat?'
'Dat is niet onmogelijk, mogelijk in zichzelf gekeerde persoonlijkheid.'
'De dit bevestigende heerschap zou er in deze op sex en geld beluste
samenleving wel een kaasbroodje bij lusten.'
'Dat wordt geregeld, waarschijnlijk arme en impotente wereldburger.'
'Het eerste beamende maar het tweede heftig ontkennende figuur in brodenzaak
wenst na deze megadeal gaarne af te rekenen.'
'Ik krijg van de eigenlijk liever zonder te betalen snel wegrennende aardbewoner
zeven euro vijftig.'
'Heeft het in zijn neus peuterende en aan zijn hoofd dan wel kont krabbende en
vervolgens zonder zijn handen te wassen nonchalante deegmakende bakkerijventje terug van een tientje?'
'De zich nu snel irriterende en zich beledigd voelende eerste klas bakker zal
even kijken.'
'De van hetzelfde laken een pak kopende op het punt staande bakkerij verlater zou gaarne in het bezit komen van een plastic opbergsysteem met hengsel om al zijn in deze onderneming aangeschafte levensmiddelen vol niet direct te identificeren toevoegingen,daarmee doelend op vermeende neuspeuterij cq kontkrabberij-restanten, in op te bergen.'
'Een tasje,maar natuurlijk. Uit het oog verliezend dat ondergetekende bakker ook
zo nu en dan van het toilet gebruik maakt en daarbij onvermijdelijk zijn
geslachtsdeel tevoorschijn tovert,betast en vervolgens wederom vergeet zijn
opnieuw besmeurde handen te reinigen alvorens hij zijn klant helpt en
zodoende diezelfde klant voorziet van bijvoorbeeld krentebollen met niet alleen
neus en/of kontresten maar mogelijk ook urine- dan wel zaadsporen die door de
betreffende klant hoogstwaarschijnlijk toch niet als aangename dan wel smakelijke inwoners van een krentebol worden gerekend.
Of is het op je krent zitten wellicht terug te voeren op diezelfde krentebol en
zouden we eigenlijk moeten spreken over een kontebol. Waarmee in dat
geval mijn kontkrabberij enigszins te rechtvaardigen is; men zou althans
kunnen verwachten sporen aan te treffen in of op een krentebol
die terug zijn te voeren op deze voor de meeste mensen onsmakelijke gewoonte van overigens menig bakker, maar in mijn geval kan ik u
slechts verzekeren dat hier aangeschafte eetwaar zoals de door ons
geanalyseerde krentebol hooguit zijn voorzien van minuscule, eigenlijk te
verwaarlozen hoeveelheden zitvlakresten van een overigens grondig geflost
achterwerk. Wat betreft mogelijke urine-of zaadrestanten in mijn deegwaar kan ik u melden dat hygiene in deze handelsonderneming gewaarborgd is; u zult er dan ook geen ongewassen piemels aantreffen. Ook geen vieze,met slijm
gevulde neuzen of hoofdluis. Immers, het is reeds verwerkt in onze produkten.
Kijkt u eens meneer,u kunt er weer tegenaan. Alstublieft.'
'In deze consumptiemaatschappij waarin veelvraten aan vetzucht bezwijken terwijl elders op de globe mensen,of zielige hoopjes die daarvoor door gaan omkomen van de honger lijkt het me niet gepast om over de ongewenste ingredienten van een krentebol te spreken, als u begrijpt wat ik bedoel.'
'Nog een paar kontebollen erbij dan? vroeg hij afrondend aan de zich reeds
verwijderende hopenlijk eenmalige klant?'
'Graag,antwoordde de arme en sombere en tot op zekere hoogte potente en zich iets te voorbarig verwijderende,inderdaad eenmalige, bakkerijbezoeker die met deze clou kan leven.'

© Copyright Frenz

Ingezonden door

Frenz

Geplaatst op

20-03-2018

Over dit verhaal

absurdisme

Tags

Absurd